მოვლენები

მუშაობის სქემა მოვალე-კლიენტებთან, რომლებმაც არ გადაიხადეს მგზავრობის საფასური

მუშაობის სქემა მოვალე-კლიენტებთან, რომლებმაც არ გადაიხადეს მგზავრობის საფასური, შექმნილია, პირველ რიგში, მძღოლების მოხერხებულობისთვის. ჩვენ ვაფიქსირებთ ინფორმაციას კლიენტების დავალიანების შესახებ, მძღოლები ხედავენ ამ ინფორმაციას და აქვთ სათანადო რეაგირების მოხდენის შესაძლებლობა.


კითხვის გაგრძელება

რუბრიკები

არქივი