Giao hàng

Mua và giao thực phẩm, thuốc từ các cửa hàng và tiệm thuốc bất kì.

Từ 06:00 sáng đến 21:00 tối mỗi ngày.

Đặt xe bằng phương pháp tiện lợi nhất

  • Trong ứng dụng
  • Thông qua tổng đài qua số điện thoại (322) 60-60-60
  • Trên trang web