Đặt xe

Số điện thoại thành phố

(0422) 24-00-00

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

100 Lermontov St., Batumi

Số điện thoại

(0422) 29-64-64

Email

299999@taximaxim.ge

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 8:00 đến 19:00

Người liên hệ

Temuri Kobuladze

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo