Такси онлайн эсвэл утсаар захиалаарай
"Максим" мэдээллийн үйлчилгээ. Тээвэрлэгч нар үйлчилгээ үзүүлнэ.
Аппликэйшн татаарай
«Максим» такси захиалганд