Такси онлайн эсвэл утсаар захиалаарай
"Максим" мэдээллийн үйлчилгээ. Тээвэрлэгч нар үйлчилгээ үзүүлнэ.