დაიწყე შემოსავლის მიღება დღესვე

  • შეკვეთებთან წვდომა —
    მაშინვე
  • მუშაობა ნებისმიერ
    დროს
  • მუშაობ ტაქსის მძღოლად —
    ე.ი. მუშაობ საკუთარი თავისთვის