Zjisti více o výhodách práce řidiče

 • Proč spolupracovat se Službou?
  V roce 2003 byla založena služba zaměřená na zlepšení interakce mezi řidiči a klienty. V praxi to znamená, že se soustředíme především na zájmy uživatelů. Na základě analýzy trhu přeprav a vlastních řešení nabízíme výhodné podmínky pro práci. Ceníme si práce řidičů a rozvíjíme služby v souladu s jejich zájmy.
 • Jak začít vydělávat?
  Je nutné mít vozidlo v dobrém technickém stavu a chytrý telefon s internetem. V pár krocích lze provést registraci na webu. Pokud vzniknou dotazy, můžete obrátit se na manažera ve složce "Kontakty".
 • Jaké jsou podmínky spolupráce?
  Podporujeme dodržování zákonů a pravidel silničního provozu. Doporučujeme udržovat vozidlo v dobrém stavu, kontrolovat čistotu ve vozidle a včas tankovat. Buďte zdvořilí, dodržujte pravidla slušného chování, jednejte správně v konfliktních situacích, některým z nich můžete předejít. Například, vždy mít peníze na vrácení a připomínat klientům, aby nezapoměli své věci ve vozidle. Na většinu situací byste měli být připraveni.
 • Jakou aplikaci používají řidiči?
  Název aplikace je Taxsee Driver a je k dispozici v App Store a Google Play. Verze pro Android má již více než 3 miliony stažení. To je jeden z nejvyšších počtů stažení mezi obdobnými aplikacemi. Taxsee Driver můžete najít vyhledáním podle názvu.
 • Jak získávat zakázky?
  Všechny zakázky jsou v aplikaci zobrazeny v seznamu, který je rozdělen do kategorií. Vaše zakázky si můžete zobrazovat buď v rámci daného města nebo meziměstské. Můžete zvolit nejbližší zakázku nebo zakázku na určitý čas. Pro zakázky ze seznamu je nutné odesílat požadavky. Pohodlnější je však využívání automatického přiřazování. V takovém případě není nutné prohlížet dlouhý seznam, stačí pouze přijímat zakázky, které budou nabízeny podle stanovených podmínek.
 • Je možné brát zakázky jen tehdy, když chci?
  Ano. Pro někoho je výhodné zpracovávat zakázky v době špiček, pro někoho v noci. Můžete udělat jen jednu zakázku cestou do práce nebo když kamkoliv jedete. Plánujte si výši příjmů a dobu svého volného času sami. Odpočívat je také důležité – pro Vaši osobní bezpečnost a zachování kvality služeb.
 • Jak se tvoří cena zakázky?
  Cena jízdy se skládá z více položek: náklady na pohonné hmoty, náklady na opravy, pojištění a údržbu vozidla. Rovněž bere v úvahu nabídku a poptávku, konkurenci, tarify dopravců v každém městě. Služba se snaží vyvážit zájmy všech účastníků v procesu.
 • Jak zvýšit své příjmy?
  Vydělávejte, když je špatné počasí nebo v době svátků. Ranní a večerní špičky jsou základem zvýšení příjmů: lidé chtějí auto včas a jako poděkování nechávají spropitné. Poskytujete-li kvalitní služby, budete dostávat pozitivní hodnocení a budete první při rozdělování zakázek. Přednost při získávání zakázek mají řidiči s obrandovaným vozidlem.