Нашата мисия е непрекъснато да подобряваме взаимодействието между потребителите, да помагаме на хората да се движат към своите цели.

От 2014 година предоставяме на клиентите възможност да поръчват пътувания с автомобил чрез мобилно приложение, сайт или обаждане на оператор, да пътуват на достъпни цени. Водачите, които ползваха радиостанции, получиха удобно приложение за работа и повече поръчки.

След старта в Тбилиси, откриваме модерна услуга и в други градове, разширяваме видовете достъпни услуги и тарифи. В службата можете да поръчате не само пътуване с лек автомобил от различен клас, но и товарни превози, помощ за водачите на път, услуги - покупки и доставки.

Във всеки град усилваме конкуренцията, работим за благото на хората и икономиката, подпомагаме повишаването на транспортната достъпност и мобилността на населението, създаваме работни места, помагаме на водачите, куриерите и другите изпълнители на поръчки да печелит при взаимоизгодни условия.

Нашата служба дава на различни потребители възможност за ефективно взаимодействие. Поръчка на услуги - по удобен начин. Изпълнение на поръчки - оптимизирайки процесите на тяхното търсене, намалявайки празния пробег и престоите.

Със своя иновативен подход към водене на бизнеса и с желанието си да съответстваме на променящото се търсене на потребителите активно участваме в трансформацията и формирането на съвременнния пазар на транспортни услуги.

Приятно ни е да създаваме бизнес наравно с лидерите на световния пазар.

Тръгваме!