გამოიძახე ტაქსი ონლაინ ან ტელეფონით
საინფორმაციო სერვისი «მაქსიმი». მომსახურებას ახორციელებენ გადამყვანები/გადამზიდველები.