გამოიძახე ტაქსი ონლაინ ან ტელეფონით

საინფორმაციო სერვისი «მაქსიმი». მომსახურებას ახორციელებენ გადამყვანები/გადამზიდველები.
აპლიკაციის გამოყენება მოსახერხებელია