შეკვეთები და ტექნოლოგიები თქვენი ტაქსისთვის

ტაქსის წარმატებული ბიზნესისთვის საჭიროა სამი შემადგენლობა:

  • — მძღოლები, მზად მყოფნი მუშაობისთვის.
  • — მგზავრები, რომლებსაც ესაჭიროებათ ტაქსი.
  • — მათი ერთმანეთთან შეერთების მეთოდი.

თქვენ გყავთ მძღოლები, ჩვენ — შეკვეთები და თანამედროვე პროგრამული შემუშავებები. კლიენტებისა და ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ერთად მუშაობა.

კონსულტაციის მიღება