გამოიძახე ტაქსი ონლაინით ან ტელეფონით
საინფორმაციო სერვისი "მაქსიმი". მომსახურებას ახორციელებენ გადამყვანები/გადამზიდველები.
ჩამოტვირთე აპლიკაცია
"მაქსიმი: ტაქსის გამოძახება"