შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ტექნოკომი" არ აწარმოებს მსუბუქი ტაქსით გადაყვანის მომსახურებას, შეკვეთები გადაეცემათ შემსრულებლებს. (საჯარო ოფერტა)
ჩამოტვირთე აპლიკაცია
"მაქსიმი: ტაქსის გამოძახება"